A32A Lansen

Lansens historia

Efter andra världskriget stod Flygvapnet inför frågan om jetmotorns framtid i militära flygplan. Skulle de bara användas i de snabbare jaktplanen? Motorn var bränsletörstigare som begränsade aktionsradien eller nyttolasten, medan den gav betydligt högre hastigheter jämfört med kolvmotorn.

J 28 Vampire införskaffades i väntan på den svensktillverkade J29 Tunnan, som flög första gången 1949. Detta visade på en snabb övergång till jet för jaktflyget.

För bombflyget diskuterades vilket plan som skulle ersätta det propellerdrivna B 18B. Tidigt beslöts det att det skulle vara jetdrivet och inledningsvis tvåmotorigt. Olika koncept tog sin utformning på ritbordet.

Efter ett antal olika projekt kom SAAB fram med projekt 1150, som var ett enmotorigt och tvåsitsig attackplan avsett för uppdrag över både land och vatten. Flygplanet skulle kunna bära raketer och bomber från en central plats i Sverige till vilken annan del av landet på mindre än en timme i alla väder i såväl dagsljus som på natten.

I oktober 1949 fick flygplanet beteckningen 32.

Fyra provflygplan togs fram.

Serietillverkningen påbörjades 1954 och Flygvapnet gjorde en första beställning på 64 dt A 32A, som sedan följdes av ytterligare 116 st och avslutades med 60 + 60 flygplan, AV totalt 300 plan byggdes 15 st som spaningplan och fick beteckningen S 32C. Första flygplanet, 32001, flög första gången i augusti 1955.

F17, i Kallinge, var det första förbandet som försågs med A 32A Lansen och i början av maj 1956 startade inflygningen av de första instruktörerna. I den första utbildningen deltaog 7 förare och 3 navigatörer från F17 och den 24 maj 1956 levererades det första flygplanet till F17. Förare var kapten Hans Rehnwall.

Första divisionen fick flygplanen 32001 - 32023, utom 32004 som brann upp före leverans. Planen var i början metallblanka med fena, sidoroder och vingspetsar i olivgrönt. Hösten 1956 var samtliga divisioner utrustade med Lansen och T 18B hade flugit färdigt på förbandet.

Under 19 år på F17 kom 90 olika flygplansindivider att tjänstgöra och av dessa var 13 flygplan baserade i Kallinge hela tiden.

När Drakensystemet infördes på F17 1973, då F3 drogs in, avvecklades 32orna på 1 och 2 divisionen, medan 3 divisionen fortsatte sin verksamhet. Den 18 december 1975 gjorde Quintus Gul, 3 div, sin sista Lansenflygning.

Ungefär 15 år senare började den lokala flyghistoriska föreningen, Quintus 72, att arbeta för att bevara en Lansen. Efter en del turer så stod 32151 på en pelare utanför vakten och invigdes där 1990 av CF17 Gunnar Ståhl. 32151 kom till F17 1959, efter att ha varit på F6 i två år, och tjänstgjorde på Blekingeflottiljen till sista dagen. 1978 kasserades planet, som varit märkt blå B, gul B samt 38.

Som källa har i huvudsak använts boken Lansen av Sven Stridsberg.

Lansen på F17

Dessa A 32A har funnits registrerade på F17

32001  märkt F17-?
32002
  märkt F17-?
32003
  märkt F17-rA
32005
  märkt F17-rB
32006
  märkt F17-gC, F17-?
32007
  märkt F17-?
32008
  märkt F17-?
32009
  märkt F17-gI
32010
  märkt F17-?, F17-?C
32011
  märkt F17-rI, F17gG
32012
  märkt F17-b?
32013
  märkt F17-rI
32014
  märkt F17-rN
32015
  märkt F17-rK, F17-rD
32016
  märkt F17-?
32017
  märkt F17-?
32018
  märkt F17-bF, F17-bE, F17-18
32019
  märkt F17-rO
32020
  märkt F17-bP, F17-rO
32021
  märkt F17-gV, F17-gA, F17-gÅ
32022
  märkt F17-bF, F17-gA, F17-vA, F17-01
32023
  märkt F17-rR, F17-gG, F17-02
32030
  märkt F17-rF, F17-?
32031
  märkt F17-gO, F17-03
32032
  märkt F17-gH, F17-r?, F17-04
32033
  märkt F17-rJ, F17-05
32034
  märkt F17-bI, F17-gH, F17-06
32042
  märkt F17-gA, F17-vC, F17-gÅ
32051
  märkt F17-17
32053
  märkt F17-gE, F17-r?, F17-07
32054
  märkt F17-rF, F17-b?, F17-08
32056
  märkt F17-rJ, F17-rE
32057
  märkt F17-gK
32058
  märkt F17-rM, F17-09
32059
  märkt F17-gE, F17-gF, F17-10
32060
  märkt F17-rI, F17-11
32061
  märkt F17-gJ, F17-r?, F17-12, F17-51
32066
  märkt F17-rS
32067
  märkt F17-bK, F17-g?, F17-r?, F17-13
32068
  märkt F17-F17gI, F17-14
32069
  märkt F17-bN, F17-15
32070
  märkt F17-bH, F17-16, F17-10
32071
  märkt F17-bL, F17-17
32072
  märkt F17-gN, F17-18
32073
  märkt F17-bO, F17-r?, F17-bC, F17-19, F17-17
32077
  märkt F17-bH, F17-07
32096
  märkt F17-rS
32097
  märkt F17-rA, F17-20
32098
  märkt F17-gK, F17-rI, F17-21
32099
  märkt F17-bC, F17-bG, F17-22
32100
  märkt F17-gL, F17-rB, F17-23
32101
  märkt F17-gM, F17-24
32102
  märkt F17-bQ, F17-bD, F17-25
32103
  märkt F17-rK, F17-26
32104
  märkt F17-bC, F17-rE, F17-gC, F17-27
32105
  märkt F17-gA, F17-28
32106
  märkt F17-rD
32107
  märkt F17-rV
32108
  märkt F17-rE
32109
  märkt F17-gG
32110
  märkt F17-rT, F17-31
32111
  märkt F17-?L
32112
  märkt F17-bA, F17-32
32113
  märkt F17-rH, F17-33
32114
  märkt F17-rC, F17-34
32115
  märkt F17-bJ, F17-35
32129
  märkt F17-bS, F17-bD, F17-30
32135
  märkt F17-?Y
32136
  märkt F17-?
32144
  märkt F17-19, F17-43
32148
  märkt F17-gC, F17-36
32149
  märkt F17-bB
32150
  märkt F17-gD, F17-37
32151
  märkt F17-bD, F17-gB, F17-38, F17-17 1)
32152
  märkt F17-rB, F17-39
32154
  märkt F17-bE, F17-40
32157
  märkt F17-rL, F17-41
32159
  märkt F17-gG, F17-r?, F17-42
32169
  märkt F17-44
32174
  märkt F17-53
32194
  märkt F17-34
32210
  märkt F17-36
32234
  märkt F17-gT, F17-53
32235
  märkt F17-rN, F17-44
32236
  märkt F17-gP, F17-bP, F17-45
32237
  märkt F17-bR, F17-rP, F17-46
32238
  märkt F17-bU, F17-47
32239
  märkt F17-gS, F17-rS, F17-48
32240
  märkt F17-gT, F17-49
32241
  märkt F17-rO, F17-50
32260
  märkt F17-gV
32261
  märkt F17-gU, F17-51
32262
  märkt F17-bÅ, F17-52
32263
  märkt F17-bV, F17-53
32264
  märkt F17-bÄ, F17-54
32265
  märkt F17-rP, F17-55
32266
  märkt F17-rU, F17-56
32267
  märkt F17-bA
32269
  märkt F17-rVKursiv stil = observerad anropskod

1) Står på pelare utanför vakten på F17, märkt gul-B

Uppgifterna är hämtade från Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 2/1994 utgiven av Svensk Flyghistorisk Förening

T. Boelman 16.02.2015 17:02

Dear reader
As officer of the Netherland Air Force
I am looking for photos of the Saab Lansen.
Is it possible that you can help me.

Greetings
T. Boelman

Hans-Evert Renérius 22.12.2013 17:08

Rune Pettersson!
Hej! Kan Du berätta något mer om denna störtning i nov. 58? Omständigheter, väderförutsättningar m.m. Berätta gärna vad Du såg och upplevde!

Rune Petersson 20.03.2013 14:13

Hej ! jag minns som grabb att en Lansen störtade i Hilleslätt , utanför Ronneby , men jag kan inte hitta det någonstans , jag minns inte vilket år detta hände..

Ulf Larsson 22.07.2013 23:10

A32A F17 Gul G 32011 1958-11-12 straxt efter kl 1400
ff Åslund omkom
Hälsning Q 91

| Svar

Senaste kommentarer

09.08 | 17:08

Under utbildning till flyglotta 1955 var jag med om en flygtur på F17 i en B3.

16.04 | 14:16

absolut,bra läsning

16.04 | 14:14

är inte bosatt i blekinge utan i skåne men är ändå intresserad av flyg och i synnerhet av militärflyg ,är medlem i f10,vad göra för info om quintos72

28.01 | 18:20

Kul! Som varande divisionschef på bilden (i sitsen) tackar jag för uppmärksamheten och skickar min hälsning till grabbarna.
Uffe