A32A Lansen

Lansens historia

Efter andra världskriget stod Flygvapnet inför frågan om jetmotorns framtid i militära flygplan. Skulle de bara användas i de snabbare jaktplanen? Motorn var bränsletörstigare som begränsade aktionsradien eller nyttolasten, medan den gav betydligt högre hastigheter jämfört med kolvmotorn.

J 28 Vampire införskaffades i väntan på den svensktillverkade J29 Tunnan, som flög första gången 1949. Detta visade på en snabb övergång till jet för jaktflyget.

För bombflyget diskuterades vilket plan som skulle ersätta det propellerdrivna B 18B. Tidigt beslöts det att det skulle vara jetdrivet och inledningsvis tvåmotorigt. Olika koncept tog sin utformning på ritbordet.

Efter ett antal olika projekt kom SAAB fram med projekt 1150, som var ett enmotorigt och tvåsitsig attackplan avsett för uppdrag över både land och vatten. Flygplanet skulle kunna bära raketer och bomber från en central plats i Sverige till vilken annan del av landet på mindre än en timme i alla väder i såväl dagsljus som på natten.

I oktober 1949 fick flygplanet beteckningen 32.

Fyra provflygplan togs fram.

Serietillverkningen påbörjades 1954 och Flygvapnet gjorde en första beställning på 64 dt A 32A, som sedan följdes av ytterligare 116 st och avslutades med 60 + 60 flygplan, AV totalt 300 plan byggdes 15 st som spaningplan och fick beteckningen S 32C. Första flygplanet, 32001, flög första gången i augusti 1955.

F17, i Kallinge, var det första förbandet som försågs med A 32A Lansen och i början av maj 1956 startade inflygningen av de första instruktörerna. I den första utbildningen deltaog 7 förare och 3 navigatörer från F17 och den 24 maj 1956 levererades det första flygplanet till F17. Förare var kapten Hans Rehnwall.

Första divisionen fick flygplanen 32001 - 32023, utom 32004 som brann upp före leverans. Planen var i början metallblanka med fena, sidoroder och vingspetsar i olivgrönt. Hösten 1956 var samtliga divisioner utrustade med Lansen och T 18B hade flugit färdigt på förbandet.

Under 19 år på F17 kom 90 olika flygplansindivider att tjänstgöra och av dessa var 13 flygplan baserade i Kallinge hela tiden.

När Drakensystemet infördes på F17 1973, då F3 drogs in, avvecklades 32orna på 1 och 2 divisionen, medan 3 divisionen fortsatte sin verksamhet. Den 18 december 1975 gjorde Quintus Gul, 3 div, sin sista Lansenflygning.

Ungefär 15 år senare började den lokala flyghistoriska föreningen, Quintus 72, att arbeta för att bevara en Lansen. Efter en del turer så stod 32151 på en pelare utanför vakten och invigdes där 1990 av CF17 Gunnar Ståhl. 32151 kom till F17 1959, efter att ha varit på F6 i två år, och tjänstgjorde på Blekingeflottiljen till sista dagen. 1978 kasserades planet, som varit märkt blå B, gul B samt 38.

Som källa har i huvudsak använts boken Lansen av Sven Stridsberg.

Första haveriet med Lansen på F17

Den 11 mars 1957 havererade en A32A Lansen under bombfällning  i Halland, varvid föraren omkom.

Haveriet inträffade i samband med enskild bombfällning med 15 kg mot bombmålet vid Tönnersjö (F14 bombmål). Under förarens fjärde dykning mot målet kolliderade, flygplanet i slutet av upptagningen, med marken. Föraren omkommer och flygplanet söndardes helt vid nedslaget. Kvarvarande bränsle antändes och spreds över haverieområdet.

Övningen utfördes av en grupp ur 3/F17. Föraren fullgjorde normalt flygtjänstgöring vid 2/F17 men deltog på egen begäran i övningen och ingick som tvåa i gruppen. Han hade tidigare utfört denna övning endast en gång, varför noggrann genomgång av övningens utförande skedde före start. Han tillfrågades, om han önskade att flygnavigatör skulle medfölja, men besvarade detta nekande. Ingen flygnavigatör medföljde i några andra av gruppens flygplan.

Ändamålet med bombfällningen var att insamla bombfällningsdata enligt utfärdade anvisningar. Order gavs innan övningen att bombfällningen skulle utföras enskilt efter samlad anflygning till målet. Dykvinkeln skulle vara 30 grader, fällningsfart 900 Km/h, höjden för intryckning av fällningsknappen 1000 m, upptagning med belastning 3 G samt luftbromasarna under dykningen i läge motsvarande full bomblast.

Enligt ögonvittnen har gruppens anfall utförts normalt fram till fjärde anfallet. I detta anfall fortsatte den förolyckade föraren dykningen avsevärt längre än vad någon gjort i tidigare anfall. Upptagningen bedömdes ha påbörjats sent och bomben fälldes på låg höjd, ca 150 m. I slutet av upptagningen har flygplanet slagit i marken 595 m bortom målet och i ca 8,5 graders dykvinkel. Efter nedslaget har fpl studsat, varefter det söndrats expolsionsartat.

Vid nedslaget har stabilisatorns trimläge varit 1,25 grader framtung, luftbromsarna helt infällda, höjdroderutslaget 11 grader uppåt, bankningsvinkel 0 grader och motorn i gång.

Orsaken till haveriet har varit, att ff efter att ha rtyckt in bombfällningskanppen legat kvar i dykningen så länge, att fpl kommit ner på så låg höjd, att ff inte kunnat ellet hunnit ta fpl ur dykningen.

Varför föraren legat kvar i dykningen kan inte fastställas. Det är inte troligt att han gjort detta med avsikt, dels med hänsyn till hans stora rutin och dels att han kände till att oriktig bombfällning var värdelös för datainsamlingen. En sannolik anledning kan vara att ff ofrivlligt ställt om stabilisatortrimmen mot läge framtung och att fpl då blivit så framtung, att upptagningen försvårats.

Vid utvärdering av filmer visade det sig att han haft genomgående låga knapptryckningshöjder. Höjden (630 m) i fjärde dykningen borde inte ha inneburit risk för kollision med marken om ff påbörjat upptagningen omdelebart.

Den låga knapptryckningshöjden kan till en del förklaras av den konstaterade felinställningen av höjdmätaren (QFE F17 inställt), vilket medfört att mätaren visat 116 m för hög höjd vid skjutplatsen. Dessutom hade höjdmätaren en eftersläpning (ca 100 m vid aktuell dykvinkel och fart). Detta borde föraren känna till då F17 hade i uppdrag att utpröva denna eftersläpning.

Något materialfel, som kunnat orsaka haveriet, har inte framkommit vid den tekniska undersökningen. På grund av fpl sönderdelade tillstånd har dock undersökningen inte kunna utföras i önskvärd omfattning, varför materielfel inte helt kunnat uteslutas.

Vädret har inte påverkat på haveriet.

Flygplanet var 32057 märkt F17/gK och föraren var Mj Klaus-Erik Engzell med totalt 4016 flygtimmar varav 173 i fpl A32A.


(Uppgifter är hämtade ur CFV utlåtande)

Lansen på F17

Dessa A 32A har funnits registrerade på F17

32001  märkt F17-?
32002
  märkt F17-?
32003
  märkt F17-rA
32005
  märkt F17-rB
32006
  märkt F17-gC, F17-?
32007
  märkt F17-?
32008
  märkt F17-?
32009
  märkt F17-gI
32010
  märkt F17-?, F17-?C
32011
  märkt F17-rI, F17gG
32012
  märkt F17-b?
32013
  märkt F17-rI
32014
  märkt F17-rN
32015
  märkt F17-rK, F17-rD
32016
  märkt F17-?
32017
  märkt F17-?
32018
  märkt F17-bF, F17-bE, F17-18
32019
  märkt F17-rO
32020
  märkt F17-bP, F17-rO
32021
  märkt F17-gV, F17-gA, F17-gÅ
32022
  märkt F17-bF, F17-gA, F17-vA, F17-01
32023
  märkt F17-rR, F17-gG, F17-02
32030
  märkt F17-rF, F17-?
32031
  märkt F17-gO, F17-03
32032
  märkt F17-gH, F17-r?, F17-04
32033
  märkt F17-rJ, F17-05
32034
  märkt F17-bI, F17-gH, F17-06
32042
  märkt F17-gA, F17-vC, F17-gÅ
32051
  märkt F17-17
32053
  märkt F17-gE, F17-r?, F17-07
32054
  märkt F17-rF, F17-b?, F17-08
32056
  märkt F17-rJ, F17-rE
32057
  märkt F17-gK
32058
  märkt F17-rM, F17-09
32059
  märkt F17-gE, F17-gF, F17-10
32060
  märkt F17-rI, F17-11
32061
  märkt F17-gJ, F17-r?, F17-12, F17-51
32066
  märkt F17-rS
32067
  märkt F17-bK, F17-g?, F17-r?, F17-13
32068
  märkt F17-F17gI, F17-14
32069
  märkt F17-bN, F17-15
32070
  märkt F17-bH, F17-16, F17-10
32071
  märkt F17-bL, F17-17
32072
  märkt F17-gN, F17-18
32073
  märkt F17-bO, F17-r?, F17-bC, F17-19, F17-17
32077
  märkt F17-bH, F17-07
32096
  märkt F17-rS
32097
  märkt F17-rA, F17-20
32098
  märkt F17-gK, F17-rI, F17-21
32099
  märkt F17-bC, F17-bG, F17-22
32100
  märkt F17-gL, F17-rB, F17-23
32101
  märkt F17-gM, F17-24
32102
  märkt F17-bQ, F17-bD, F17-25
32103
  märkt F17-rK, F17-26
32104
  märkt F17-bC, F17-rE, F17-gC, F17-27
32105
  märkt F17-gA, F17-28
32106
  märkt F17-rD
32107
  märkt F17-rV
32108
  märkt F17-rE
32109
  märkt F17-gG
32110
  märkt F17-rT, F17-31
32111
  märkt F17-?L
32112
  märkt F17-bA, F17-32
32113
  märkt F17-rH, F17-33
32114
  märkt F17-rC, F17-34
32115
  märkt F17-bJ, F17-35
32129
  märkt F17-bS, F17-bD, F17-30
32135
  märkt F17-?Y
32136
  märkt F17-?
32144
  märkt F17-19, F17-43
32148
  märkt F17-gC, F17-36
32149
  märkt F17-bB
32150
  märkt F17-gD, F17-37
32151
  märkt F17-bD, F17-gB, F17-38, F17-17 1)
32152
  märkt F17-rB, F17-39
32154
  märkt F17-bE, F17-40
32157
  märkt F17-rL, F17-41
32159
  märkt F17-gG, F17-r?, F17-42
32169
  märkt F17-44
32174
  märkt F17-53
32194
  märkt F17-34
32210
  märkt F17-36
32234
  märkt F17-gT, F17-53
32235
  märkt F17-rN, F17-44
32236
  märkt F17-gP, F17-bP, F17-45
32237
  märkt F17-bR, F17-rP, F17-46
32238
  märkt F17-bU, F17-47
32239
  märkt F17-gS, F17-rS, F17-48
32240
  märkt F17-gT, F17-49
32241
  märkt F17-rO, F17-50
32260
  märkt F17-gV
32261
  märkt F17-gU, F17-51
32262
  märkt F17-bÅ, F17-52
32263
  märkt F17-bV, F17-53
32264
  märkt F17-bÄ, F17-54
32265
  märkt F17-rP, F17-55
32266
  märkt F17-rU, F17-56
32267
  märkt F17-bA
32269
  märkt F17-rVKursiv stil = observerad anropskod

1) Står på pelare utanför vakten på F17, märkt gul-B

Uppgifterna är hämtade från Svensk Flyghistorisk Tidskrift Nr 2/1994 utgiven av Svensk Flyghistorisk Förening

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

T. Boelman | Svar 16.02.2015 18.02

Dear reader
As officer of the Netherland Air Force
I am looking for photos of the Saab Lansen.
Is it possible that you can help me.

Greetings
T. Boelman

Hans-Evert Renérius | Svar 22.12.2013 18.08

Rune Pettersson!
Hej! Kan Du berätta något mer om denna störtning i nov. 58? Omständigheter, väderförutsättningar m.m. Berätta gärna vad Du såg och upplevde!

Rune Petersson | Svar 20.03.2013 15.13

Hej ! jag minns som grabb att en Lansen störtade i Hilleslätt , utanför Ronneby , men jag kan inte hitta det någonstans , jag minns inte vilket år detta hände..

Ulf Larsson 23.07.2013 01.10

A32A F17 Gul G 32011 1958-11-12 straxt efter kl 1400
ff Åslund omkom
Hälsning Q 91

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

28.01 | 19:20

Kul! Som varande divisionschef på bilden (i sitsen) tackar jag för uppmärksamheten och skickar min hälsning till grabbarna.
Uffe

...
03.04 | 06:37

Länken till flygvapenbloggen är ändrad

...
29.11 | 14:28

Målningen på sidan 40 är gjord av Stefan Löfgren och finns på Bunge.
Hälsningar, Stefan Löfgren.

...
11.03 | 19:12

Det var verkligen ynkligt små bilder!

...
Du gillar den här sidan